مطالب مربوط به برچسپ

مرگ

مرگ را در آغوش بگیرید

0 نظر / 10/28/1396 12:00:00 AM

چرا باید از مرگی ترسید که مامور انتقال ما به سرای باقی و وسلیه برای از پوست در آمدن است؟ چرا مرگ را به خاطر رهانیدنمان از قفس تنگ جسم و ماده در آغوش نگیریم؟


مرگ سخت است؛ اما خشن و ترسناک نیست

0 نظر / 9/24/1396 12:00:00 AM

انسان بر حسب فطرت خود، به نمردن و نرفتن از دنیا امیدوار است؛ اما ...


بعد از مرگ پدر و مادر، باز هم می شود به آن ها احسان کرد؟

0 نظر / 7/25/1396 12:00:00 AM

خیرات و استغفار و اعمالی مانند این ها احسانی است که پس از مرگشان می توانیم نسبت به والدین مبذول داریم.


چه کسانی كافر مى‏میرند؟!

0 نظر / 5/22/1393 12:00:00 AM

اصرار بر كفر و در حال كفر مردن، دورى ابدى انسان را از رحمت الهى به دنبال دارد و مهم پایان عمر انسان است كه آیا با ایمان مى‏میرد یا بى‏ایمان. یكى از درخواست‏ها و دعاهاى اولیاى خدا، مسلمان مردن است.