کلیپ حضرت ام البنین سلام الله علیها

شد بی پسر اُمُ البنین خونین جگر اُمُ البنیناُمُ البنبن افغان کند رو سوی قبرستان کندآمد بشیر از کربلا بنموده اعلام عزایا اهل یثرب السلام بر ما حســین دارد پیامعبـاس ، حســیـن برادرش شهـید راه داورشگشته خزان گُـلزار او آه از دل ِ افکار اومادر بسی زحمت کشید تا به چهار فرزند رسیدزنها پی غمخواری اش آیند و بر دلداری اشگویند : تو ای بانوی دین کن صبر و یا اُمُ البنبیـناز دل کشید آهی حزین دیگر ندارم نور ِ عینرفته عزیزانم ببین جانها به قربان حســیـنخونین جگر اُمُ البنین شدبی پسر اُمُ البنین
همه فیلم ها