مطالب مربوط به برچسپ

فرزندش

وصیت علامه به فرزندش

0 نظر / 6/30/1398 12:00:00 AM

التزام به همدوشى با عالمان و نشست و برخاست با فاضلان داشته باش كه آن براى كسب كمالات زمینه كامل را فراهم مى سازد و برایت ، توان و مهارت در یافتن پاسخ مجهولات را به دنبال دارد.