مطالب مربوط به برچسپ

ومنی

عرفات و منی ; سرزمین شناخت ها، پیکارها و ایثار

0 نظر / 5/22/1398 12:00:00 AM

در فصل حج هستیم، پس مناسب است با الهام از قرآن و گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام به ذکر شمه ای از «اسرار حج » بپردازیم،