مطالب مربوط به برچسپ

بقیع

گلستان بقیع

0 نظر / 3/31/1397 12:00:00 AM

بس که پنهان گشته گل در زیر دامان بقیع بوی گل می آید از چاک گریبان بقیع


دلم هوای تو را دارد ... بگو چه چاره کنم

0 نظر / 3/31/1397 12:00:00 AM

به بهانه 8 شوال؛ سالروز تخریب بقاع متبرکه بقیع


مدفون شدگان در بقیع

0 نظر / 4/12/1396 12:00:00 AM

مهمترین دفن شدگان بقیع از دیدگاه شیعیان،چهار تن از امامان معصوم هستند که در کنار یکدیگر به خاک سپرده شده اند.


دلم هوای تو را دارد ... بگو چه چاره کنم

0 نظر / 4/12/1396 12:00:00 AM

به بهانه 8 شوال؛ سالروز تخریب بقاع متبرکه بقیع


دلم هوای تو را دارد ... بگو چه چاره کنم

0 نظر / 4/22/1395 12:00:00 AM

به مدینه که قدم می گذاری؛ خیلی زود با هوایش، خاکش و حتی خیابان هایش دوست می شوی. وقتی در خیابان هایش راه می روی، بی آنکه فکر کنی با گذشت این همه سال چه تغییراتی در ظاهرش رخ داده است؛ عطر و بوی اسلام روزهای نخستین را در مشام جان حس می کنی؛ آن وقت است که می خواهی در این خاک بمانی و بمیری.