مطالب مربوط به برچسپ

حافظ

تفأل به حافظ آری یا خیر

0 نظر / 9/30/1397 12:00:00 AM

در روایات دینی ما نسبت به هر امری، به‌وسیله هر چیزی من‌جمله دیوان حافظ، تفأل مثبت داشتن به این معنا که مثلاً برای هر غزلی جهت مثبتی در نظر گرفته‌شده و با نگاه خیر به آن نگریسته شود، نه تنها اشکالی ندارد بلکه تحسین و سفارش شده است.


درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

0 نظر / 1/14/1394 12:00:00 AM

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد كه موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد