مطالب مربوط به برچسپ

الزهرا

قطره ای از دریای فضائل زهرای مرضیه علیها السلام

0 نظر / 11/20/1397 12:00:00 AM

حضرت زهرا علیها السلام هم به لحاظ نسب و خانواده و هم به جهت رفتار و منش شخصی و اوصاف فردی در اوج قله عظمت و بزرگی قرار دارد .