مطالب مربوط به برچسپ

اولویت

افرادی که در انفاق اولویت دارند

0 نظر / 4/18/1396 12:00:00 AM

از تو مى‌پرسند چه انفاق كنند؟ بگو: هر مالى كه مى ‌بخشید [بهتر است‌] به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و تنگدستان و به راه مانده انفاق كنید، و هر كار خیرى كنید بى ‌شك خدا به آن آگاه است.