مطالب مربوط به برچسپ

آرزویی بالاتر از شهادت

آرزویی بالاتر از شهادت

0 نظر / 3/31/1397 12:00:00 AM

هرکس هم که یک بار با حسین خاکی برخورد کرده باشد از او چنین یاد می کند: «خوش لباس و تمیز اما «خاکی» خاکی و لبخند بر لب و شاداب و عاشق «امام حسین(ع)» چون همة بچه هایی که بزرگ ترین افتخارشان مدالی بر سینة آنان به نام مدال «خادم الشهدا».