مطالب مربوط به برچسپ

جامع

امام خمینی(ره) الگویی جامع

0 نظر / 3/14/1397 12:00:00 AM

حیات مکتب ها و شخصیت های بزرگ الهی بر سه رکن استوار است که راز ماندگاری و جاودانگی آنان نیز در پس این ارکان نهفته است: