مطالب مربوط به برچسپ

شکیبایی

صبر و شکیبایی خود را چه گونه افزایش دهیم

0 نظر / 10/22/1396 12:00:00 AM

فضیلت صبر و شکیبایی، از کمالات انسانی است و تنها مبدأ کمال بخش نیز ذات مقدس پروردگار است. بنابراین برای کسب این فضیلت ارزشمند اخلاقی یا افزودن آن، باید از خداوند استمداد جُست و از او درخواست صبر کرد.