مطالب مربوط به برچسپ

حیا

هرم عفاف از حیا تا حجاب

0 نظر / 4/22/1398 12:00:00 AM

انسان موجودی متفکر در چرخه هستی است که نظام فکری متناسب با اهداف آفرینش و جهان بینی خود را دارد و رفتارها و دیدگاههای او برگرفته از نوع نگرش اوست.


حیا بدون حجاب؟!

0 نظر / 4/22/1398 12:00:00 AM

به فرموده قرآن مجید: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَینَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الأخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ.... إِخْوَةٌ »[2] اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر ]باز[ یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد، با آن ]طایفه ای[ که تعدی می کند بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد... در حقیقت مؤمنان با هم برادرند. پس میان برادرانتان سازش دهید و از خدا پروا بدارید. امید که مورد رحمت قرار گیرید.