مطالب مربوط به برچسپ

لیله منتظران

نیمه شعبان، لیلة القدر منتظران ظهور

0 نظر / 2/12/1397 12:00:00 AM

شب های قدر برترین شب ها هستند و پس از آن شب نیمه شعبان از اهمیت و قداست ویژه ای برخوردار است. لذا فرموده اند در این شب انفاق کنید و مانند شب قدر مشغول دعا و مناجات و راز و نیاز باشید.