مطالب مربوط به برچسپ

یا محبت

حدیث غدیر، ولایت یا محبت؟

0 نظر / 6/6/1397 12:00:00 AM

پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله در طول دوران رسالت، پیوسته به موضوع جانشینی بعد از خود اشاره کرده و به صورت مکرر آن را امری مربوط به خدا دانسته است.