راه تداوم انقلاب اسلامی

برچسپ ها: ایران ، انقلاب ، راه ، اسلامی ، بهمن ، 22 ، تذاوم

Print Friendly and PDF

انقلاب اسلامی اعتماد به نفس تازه ای را به محرومان جهان بخشید و معیار جدیدی را برای نهضت های اسلامی در همه جا ارائه کرد.

گری سیک از کارشناسان فعال کاخ سفید و شاغل در بخش امنیت ملّی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر، خاطرات خود را دربارة موضع آمریکا در ارتباط با انقلاب اسلامی و شکل گیری آن در کتابی با عنون «همه چیز فرو می ریزد» نوشته است. او با اشاره به اینکه قیامهای واقعی نادرند ماجرای رخ داده در ایران را از جمله تحولات بنیادین شمرده و ا ظهار داشته است: قاطعانه می توان گفت ایران برای همیشه و به طور برگشت ناپذیری دگرگون شده است. به زبانی روشن باید خاطرنشان ساخت:

«... انقلاب اسلامی ایران یک شکست بزرگ و تحقیر ابدی برای آمریکا بود، به همین دلیل آن ماجرا تبدیل به یک عقده روانی برای آمریکا شد و تاکنون آمریکایی ها را آزار می دهد. بخشی از سیاستهای تند آمریکا تا به امروز برای جبران آن شکست است....»[1]

بنگاه رند مرکزی مختص مطالعات استراتژیک و سیاست گذاری در نظام آمریکا است که بیش از شصت سال سابقه دارد. در تازه ترین گزارش این مرکز با عنوان آسیب پذیری های سیاسی، جمعیتی و اقتصادی ایران تأکید شده است: هرگونه حمله به ایران نه تنها باعث سقوط نظام حاکم بر آن نمی شود؛ بلکه موقعیت آن را تقویت می کند. چکیده ای از مهم ترین سرفصلهای این گزارش یکصد و بیست و هشت صفحه ای چنین است:

1- ایران یکی از دموکراتیک ترین کشورهای خاورمیانه و دنیاست.

2- غالب ایرانیان نظام جمهوری اسلامی ایران را مشروع می دانند.

3- نظام سیاسی این کشور را هیچ خطر یا کودتایی تهدید نمی کند.

4- مخالفان نظام که به صورت دموکراتیک فعالیت دارند، توانایی تشکل را ندارند.

5- قومیتها در ایران، یک واقعیت هستند؛ ولی تهدیدی برای ایران به شمار نمی روند.

6- تهاجم به ایران نمی تواند جلوی توسعه فن آوری بخصوص در بخش انرژی هسته ای را بگیرد.

7- حمله به ایران، رابطه مردم و نظام را قوی تر می نماید؛ اما پرستیژ آمریکا را در سطح جهانی بیش از وضع کنونی تنزّل می دهد.[2]

محمد حسنین هیکل، نویسنده و روزنامه نگار مصری در مقدمه کتابش نوشت:

«انقلاب ایران مردم غرب را با شگفتی و حیرت روبه رو کرد، اهمیت انقلاب در آخرین تجلّی و مرحله اش فراتر از محدوده های محلّی می رفت؛ زیرا در برگیرندة عناصری چون اسلام احیا شده بود، آنچه که در ایران اتفاق افتاد بر روی همة ما تأثیر گذاشت، بدین خاطر اگر اصطلاح «مهم ترین کشور» را که زمانی ناپلئون در مورد مصر به کار برد، در ارتباط با ایران به کار ببریم، چندان دور از ذهن نرفته ایم....»[3]

ضرورت حفظ هویت

انقلاب اسلامی هویتی دینی و مذهبی دارد؛ چنان که امام خمینی(ره) فرموده اند: «انقلاب ما متّکی به معنویات است... ما باید خطّ معنویتی را که برای آن انقلاب کردیم، فراموش نکنیم، همان خطّ معنویی که مردم دنیا (به واسطة آن) متوجّه انقلابمان شدند و این خطّ معنویت است که زورگویان با آن مخالف اند.[4]

جهان غرب و استکبار می کوشند ملّتها را از هویت و ماهیت اسلامی خود دور و آنان را نفی کنند؛ امّا انقلاب اسلامی، این روند را متوقّف و عظمت و اقتدار اسلام را بار دیگر در میان ملّتها گسترش داد، امام خمینی اصرار داشت هویت حقیقی این حرکت مقدّس حفظ شود و تأکید می کرد باید ایرانی بدون اتکا، به جهان خواران بین المللی ساخت که استقلال کامل سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی خویش را به دست گیرد و هویت اصیل خویش را به جهان عرضه کند.[5]

نکته دیگری که امام بدان توجه کرد این بود که مردم نگران شکست خوردن نباشند؛ بلکه در پی ادای تکالیف خویش باشند. ملّتی که خود را از خدا می داند و همه چیز خود را در این مسیر تقدیم می کند، دیگر از هیچ عاملی هراس ندارد؛ بلکه دشمنان از چنین اقتداری خوف دارند و این منطق که بر گرفته از قرآن و سنّت است باید استمرار یابد.

عامل دیگری که باعث پایداری، توسعه و گسترش فرهنگ انقلاب می شود، این است که آحاد جامعه، نخست خود را اصلاح کنند و معیار را ارزشهای الهی و معنوی قرار دهند، آن گاه تواناییهای خویش را باور کنند. در بعد سیاسی، مردم به این اعتقاد رسیدند که می توان در برابر ابرقدرتها ایستادگی کرد و همین تفکر، آن قیام معجزه آسا و پیروزی افتخارآفرین را رقم زد؛ امّا این باور باید عرصه های علمی و فکری را هم در برگیرد تا شکوفایی اندیشه ها و توسعه همه جانبه و استقلال کامل را به ارمغان بیاورد و زمینه های پایه گذاری فرهنگ و تمدّن اسلامی را فراهم سازد. جز انگیزة دینی هیچ عامل دیگری نمی توانست نظام استبدادی و وابسته به استکبار را از بین ببرد. همین ویژگی نیز باعث شد نظام اسلامی در مقابل انواع توطئه ها و فشارهای مختلف ایستادگی کند. اگر جمهوری اسلامی از مواضع خود که دفاع از ارزشهای مذهبی و حمایت از محرومان و مظلومان جهان است، کوتاه بیاید، دشمنیهای عوامل استکبار، شبکه جهانی صهیونیستی و تشکیلات سکولاریستی با آن کاهش خواهد یافت و اینکه ابرقدرتها می گویند ایران باید رفتار خود را عوض کند؛ یعنی باید از هویت دینی و اصالتهای فرهنگی خویش دست بردارد. اگر انقلاب ایران صرفاً مسائل سیاسی، اقتصادی و برخی جنبه های متعارف در مناسبات بین الملل را پی گیر بود، اهمیت کنونی را به دست نمی آورد. ساخت اصلی و هویت حقیقی این حرکت در مقوله هایی همچون پاسداری از کرامتهای انسانی، عدالت خواهی، ایستادگی در برابر زورگویی و ترویج فضیلتهای اخلاقی ترسیم می شود و اگر این ساختها دچار خدشه شوند، نظام اسلامی نمی تواند به سعادت راستین و ماندگار دست یابد.

مقام معظّم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای(حفظه الله) فرموده اند:

«اگر از «اخلاق اسلامی» دور شویم، اگر «عدالت» را فراموش کنیم، اگر «مردمی بودن» مسئولان کشور دست کم گرفته شود، اگر موضوع خدمت به مردم و فداکاری برای آنان از ذهن و عمل مسئولان حذف شود، اگر ساده زیستی و در سطح تودة مردم بودن در ذهن مسئولان نباشد و اگر به جای ایستادگی در مقابل دشمن، رو در بایستی و ضعفهای شخصی و شخصیتی بر روابط سیاسی و بین المللی مسئولان حاکم شود، در واقع بخشهای اصلی هویت جمهوری اسلامی از دست می رود و در چنین اوضاعی، ساخت ظاهری نظام و پسوند اسلامی، کاری از پیش نخواهد برد... باید بسیار مراقب بود تا این روح و سیرت اسلامی از دست نرود؛ به ویژه با توجه به اینکه تغییر سیرت و هویت واقعی، تدریجی و آرام است و توجه خیلی ها به آن جلب نمی شود و ممکن است افراد، موقعی به خود آیند که کار از کار گذشته باشد... در سی سال گذشته به ویژه در دو دهة پس از رحلت امام خمینی(ره) تلاشهای فراوانی در زمینه های سیاسی، اخلاقی و اجتماعی برای تهی کردن نظام اسلامی از روح هویت واقعی آن انجام شد که به لطف خداوند و هوشیاری مردم به نتیجه نرسید....»[6]

راز موفقیت نهضت اسلامی ایران، آن است که با وجود خاستگاه الهی و مذهبی، جهت گیری اش به سوی محرومان و صالحان است؛ یعنی با عدالت محوری در صدد بود شکافهای اقتصادی و طبقاتی را برطرف کند. همچنین عنصر آزادی و رهایی از بندهای گوناگون در شکل گیری و گسترش آن بسیار مؤثّر بود؛ یعنی در همان حال که یک تحوّل معنوی و فکری به وجود آورد و انسانها را از زنجیرهای درونی و نفسانی آزاد کرد، آزادگی، رفع تبعیض و محرومیت زدایی را در متن خود داشت و این جنبه ها از بعد معنوی انقلاب بیرون نیست؛ افزون بر آن، این انقلاب توانست یک موفقیت بزرگ دیگر را کسب کند و آن این است که به ملّت مسلمان می گوید تو مکتب، هویت، منش و فکر مستقل داری و باید خود را از این خودباختگی در برابر بیگانگان برهانی. پس انقلاب به طور همه جانبه، اسلامی است و ضرورت دارد این ویژگی حفظ شود.

شهید آیت الله مطهری(ره) می گوید:

«روح این انقلاب را چه از جنبه های مادّی، چه از جنبه های آزادی خواهانه و چه از جنبه های دیگر، اسلام تشکیل می دهد، در این صورت تداومش هم در آینده باید بر همین مبنا و اساس باشد؛ یعنی همة ما باید بکوشیم آن را اسلامی کنیم؛ ولی نه اسلامی یک جانبه....»[7]

اگر قرار است اصلاحاتی صورت گیرد، باید انگیزه اش زدودن کمبودها، ناهنجاریها و مفاسد باشد و کسی که می خواهد در این راستا برنامه ریزی کند و گامهایی بردارد، ضرورت دارد اصول اصلاحی اسلام را به درستی و با دقت بشناسد و این حرکت را از خود آغاز کند. بدیهی است افرادی که خود گرفتار کژیها و کاستیها هستند و شایستگیها و لیاقتهای لازم را در وجود خویش شکوفا نساخته اند، نمی توانند مدّعی اجرای برنامه های اصلاحی باشند. چگونه می توان از خودخواهان، سودجویان، شهرت طلبان و رفاه زدگان و مدّعیان دروغین انتظار داشت که راستی و درستی را در جامعه گسترش دهند و انسانها را به سوی صلاح و رشد هدایت کنند.

اصلاحات در ماهیت خود حق طلب، عدالت خواه و فضیلت پرور است و با منافع افرادی که به ضعف نفس دچارند و اهل مداهنه و سازش با بیگانگان، در تضادّ است. حضرت علی در نامه ای پُربار، محورهای اصلاحات را مشخّص ساخته اند: «لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِک، وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِک فَیأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِک وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِک.»[8]

چهار اصل در این عبارت مطرح شده است:

1- بازگشت به اسلام راستین و احیای اصول فراموش شدة قرآن و سنت محمّدی(ص)؛

2- اساسی و روشن بودن اصلاحات و ظهور آثار آن در نقاط گوناگون؛

اموری همچون سامان دادن به زندگی عموم مردم، رفع محرومیتها، درمان بیماران، به وجود آوردن شرایط رفاهی و ارتباطی، از بین بردن موانع رشد و ترقی فکری و فرهنگی مردم از آن جمله آثار اصلاح است. 

3- تحقق عدالت، مبارزه با تبعیض و دفاع از حقوق مظلومان؛

یعنی باید افرادی که تحت فشار برخی نارواییها و روابط ظالمانه، واقع شده اند و یا حقوقی از آنان تضییع شده است، احساس امنیت کنند. ضُعفا و افرادی که حقّشان پایمال شده است، باید بدون احساس نگرانی و تشویش بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. همچنین باید شکاف طبقاتی از اجتماع رخت بربندد؛ زیرا فاصله طبقاتی، جامعه را به دو بخش قوی و ضعیف تقسیم می کند. باید شرایط به گونه ای باشد که مردم در برابر تلاشهای فکری، علمی و عملی و شایستگیهای درونی و اکتسابی شان به منزلت واقعی خویش دست یابند.

4- برپا داشتن حدود الهی و مقرّرات اسلامی؛

قانون منبعث از قرآن و سنّت محمّدی نه تعطیل می شود و نه آنکه به صورت تبعیض گونه به اجرا در می آید، آن قدر اقتدار بر جامعه حاکم است که اقویا و قدرتمندان مختلف هم گرفتار قانون می شوند و شرایط اجازه نمی دهد خلافکاران، جانیان و مجرمان از آن چنان جرأتی برخوردار شوند که آسایش و آرامش اقشار مردم را بر هم زنند و برای قاطبه مؤمنان و حق جویان، مزاحمت و موانع پدید آورند.[9]

حضرت علی در بیانی دیگر فرموده اند اگر امنیت آن قدر نباشد که در مملکت اسلامی حتی به یک زن غیرمسلمان تعرّض شود و خلخال از پایش در آورند، در چنین شرایطی اگر انسان مسلمانی از غُصّة این رویداد جان خود را از دست بدهد، ملامت نمی شود.[10]

بنا بر منابع قرآنی و روایی در درجة اوّل پیامبران و ائمّة هدی(ع) مصلحان جامعه اند. سپس طبق احادیثی، علما، وارثان انبیایند؛ پس از این طبقه، اهل معرفت، حکمت، خردورزان و پارسایان می توانند به اصلاحات دست بزنند. سایر اقشار مردم هم در صورت سلامتی درونی و آراستگی به تقوا و فضیلت، اصلاح گر و اصلاح طلب اند؛ زیرا این برنامه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است.[11]

آیت الله سید محمود شاهرودی ریاست پیشین قوة قضائیه در جمع قضات دادگستری خراسان شمالی در بجنورد خاطرنشان ساخت: «جامعه ایده آل نظام اسلامی آن است که حقوق همه محفوظ باشد، نه اینکه ابتدا این حقوق مورد تعرّض قرار گیرد، سپس محاکم به استیفای حقوق مردم پرداخته، متعرّضان به حقوق را تنبیه کنند.» وی افزایش تخلّف و نزاع را زیبندة جامعة اسلامی ندانست و افزود: «باید ریشة تخلّف و ناسلامتیهای حقوقی، شناسایی شود و ساختارها را اصلاح کنیم و گذرگاه تخلّفات از طریق اصلاح ساختارها و تدوین قانون به گونه ای بسته شود که کسی نتواند خلاف کند و امکان انحراف از بخشها گرفته شود.»[12]

بازدارنده ها

انقلاب اسلامی ایران بر سه رکن استوار شد: الف) پویایی مکتبی؛ ب) صلابت، شجاعت و هوشیاری رهبری؛ ج) مشارکت گسترده، فعالانه و فداکارانه مردم. این عوامل سبب شد این انقلاب از عزّت، عظمت و اقتدار ویژه ای برخوردار باشد. این اصول در براندازی نظام فاسد و پوسیده شاهنشاهی نقش بسزایی داشت. پس از آن نیز مقابله با استکبار جهانی و غلبه بر دشمنان داخلی با تکیه بر سه اصل فوق همچنان ادامه یافت.

حفظ مختصات این سه عامل بنیادی می تواند همچنان باعث تداوم، توسعه و گسترش انقلاب شود و آن را از هر گونه آسیب و آفتی حفظ کند. یکی از خطرهایی که نظام اسلامی را تهدید می کند، این است که از درون و به وسیلة قلمها و اندیشه های مسموم در رسانه های غرب گرا خلل پذیرد. امام خمینی( در این باره چنین هشدار داده اند:

«شما نگران آسیبهای خارجی نباشید... مادامی که خودتان منسجم هستید، نه دخالت نظامی از آن کاری ساخته است و نه حصر اقتصادی و این مسایل که آنها پیش می آورند؛ لکن از راه اساسی تر پیش آمدند و آن راه این است که ما را از باطن خودمان آسیب پذیر کند... الآن هم همة دستها در کار این معنا هستند.[13]

فعّالیت الآن در این جهت است که می خواهند این انقلاب را در خودش ایجاد نفاق و اختلاف کنند و مدفونش کنند.[14] جوانهای ما توجه داشته باشند به اینکه آمریکا با سرنیزه نمی آید به میدان شما، با قلم می آید....»[15]

پی نوشت ها

[1] روزنامه قدس، ش 5967، 23 /7/1387.

[2] حاشیه نویسی پروفسور حمید مولانا بر گزارش مؤسسه رند، روزنامه قدس، ش 5921، 28/5/1387. 

[3] ایران روایتی که ناگفته ماند، محمد حسنین هیکل، نشر الهام، تهران، 1363ش، ص 27 -  28.

[4] در جستجوی راه از کلام امام، دفتر بیست و دوم، امیر کبیر، تهران، 1362 ش، ص 470.

[5] همان، ص 187.

[6] از بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران، در 24 آذر 1387 ش.

[7] آینده انقلاب اسلامی، شهید مطهری، صدرا، تهران، چاپ 25، 1385 ش، ص 874.

[8] نهج البلاغه، سید رضی، نشر هجرت، قم، نامه 53.

[9] با استفاده از مطالب شهید مطهری در کتاب آینده انقلاب اسلامی، 28 - 30.

[10] نهج البلاغه، خطبه 27.

[11] نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، شهید مطهری، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ص 9 – 10.

[12] روزنامه قدس، اوّل دی ماه 1387، ش 6022.

[13] صحیفه نور، ج 11، سخنان و پیامهای امام خمینی(ره)، مرکز مدارک انقلاب اسلامی، تهران، 1362ش، ص 160 و 237.

[14] همان، ص 108.

[15] همان، ص 156.

اشتراک گذاری


مطالب مرتبط

فخر ایرانیان/ میلاد امام سجاد علیه السلام

گفتن از انسان هایی که رنگ خدایی گرفته و لقب خلیفة اللهی را زینت بخش خود کرده اند، کاری بس دشوار است؛ چرا که آنانْ آسمانی اند و ما زمینی، آنان افلاکی اند و ما خاکی و دستانِ خاکیِ زمینیان به اندیشه آسمانی افلاکیان راه نیافتنی است. اگرچه

شعر 22 بهمن

در آسمان جان ما، خورشید گل کرد پیش از دعا ،وقت سحر ،خورشید گل کرد

آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در روز 31 شهریور 1359 با تجاوز گستردۀ نظامى در طول 1280 کیلومتر مرز مشترک از شمالى‏ ترین نقطۀ مرز مشترک با ایران تا بندر خرمشهر و آبادان در جنوب ایران بود

نگاهی به شعر انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ماه 1357) شعر معاصر ایران، حال و هوای دیگری یافت؛ شعر این دوره که هنوز هم نمی توان به درستی درباره ویژگی ها و موفقیّت های آن سخن گفت، بسیار پر حجم، و تحوّل و نوآوری در آن فراوان است.

خلیج فرهنگ و تمدّن

مرزهای خلیج فارس از کرانه اروند تا ساحل سیستان، مرزهای پیام اسلام راستین اند. دیده بان ها در برج های برافراشته ات چشم های بیدار انسانیّت اند.

ماه نزول قرآن

شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ هُديً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ ...

ادعیه ی قرآنی با گل واژه ربنا

خود قرآن نازل، در بردارنده ی قرآن صاعد است؛ یعنی خداوند متعال دعاهای زیادی را در خود قرآن به سوی ما نازل فرموده، تا دست بندگانش را بگیرد و آن ها را به سوی ملکوت خدا صعود دهد. بعضی از این دعاهای قرآنی با گل واژه ی «ربَّنا» آغاز می شوند.

جود و جبروت

«أللّهُمَّ أهْلَ الکِبریآء وَالعَظَمَة وأهلَ الجُودِ وَالجَبَروتِ وَأهلَ العَفْوِ وَالرَّحْمَة...».

این گنبد زیبا قلب ایران است

می خواهم تا آنجا كه دوست دارم، پربگیرم، اما تا بارگاه دوست راه طولانی است. چشم از پنجره برنمی دارم. دشت از پی دشت، كوه از پی كوه، دسته دسته گل سرخ، یك عالم سبز و یك دریا اشتیاق كه دستی از غیب به جانم ریخته است! همیشه همین طور است.

تمام عالم کتاب خداوند است

عزیزترین فرد این عالم، پیامبر اکرم صلی الله و علیه وآله است و ایشان سحاب حریص بود. خود می فرمود: انا حریصُ علی رُشدکم: من به رشد شما حریصم ...

بازگشت امام خمینی به ایران

مسئله بازگشت امام خمینی به ایران، از ابتدای اقامت او در پاریس مورد بحث محافل سیاسی و مطبوعات بود، ولی پس از رفتن شاه این سئوال در بیشتر مصاحبه ها عنوان می شد، و پاسخ امام به همه مصاحبه کنندگان این بود: «در اولین فرصت » .

نهضت حسینی و انقلاب خمینی*

گفته می شود که حرکت انقلابی مردم مسلمان ایران در سرنگونی رژیم سلطنتی و استقرار نظام جمهوری اسلامی متأثر از قیام امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا است نقش نهضت سیدالشهدا(ع) در پیدایی و پایایی نهضت اسلامی ایران چیست؟

علل پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی

انقلاب ایران، در نوع خود، و نیز در مقایسه با دیگر انقلابهای جهان، از لحاظ تکوین، حرکت، روند و نتیجه آن دارای ویژگیهای کم نظیری بود.وجه مشترک پیدایش همه انقلابها، کم و بیش یکسان است.همگی ریشه طبقاتی و اجتماعی دارند، هنگامی که ظلم و فساد و بی کفایتی نظام حاکم تحمل ناپذیر شد، توده ها به حرکت در می آیند، طغیان می کنند، نمایندگان سنتی خود را کنار می زنند و موانعی را که بر سر راهشان قرار دارد، درهم می کوبند تا رژیم حاکم را بر اندازند و به جای آن نظام جدیدی که امیال و خواستهای آنها را تامین کند، بر پا سازند.

جمهوری اسلامی و شرایط برقراری عدالت

در مکاتب توحیدی آرمانها و ارزشهای انسانی فلسفه وجودی حکومت است و اگر حکومت ارزشهای متعالی، مثل «عدالت اجتماعی»، را دنبال نکند، دلیلی بر تداوم آن وجود ندارد.

انقلاب اسلامي چيست؟

جهان غرب نسبتا به احتمال انقلاب اسلامي بيمناك بوده است، انقلابي كه به نظر نقطه اوج جنبش احياگري اسلامي در نظر گرفته شده است؛ جنبشي كه در نهايت به دنبال تشكيل دولت اسلامي است. با اين همه نقشي كه انقلاب در پي ايفاي آن در جنبش احياگري اسلامي است به شفافيت مثال انقلاب ايران يا واكنش هاي روشنفكرانه به احياگري جنبش اسلامي نيست.

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

برپایی حکومت بر مبنای اسلام به عنوان دینی کامل و تأمین کنندۀ تمام نیازهای مادی و معنوی بشر یک ضرورت است. مردم ایران با آگاهی به این نکته و با رهبری حکیمانۀ امام خمینی(ره) یکپارچه قیام نموده و بعد از ساقط کردن حکومت دیکتاتوری و وابستۀ رژیم پهلوی، نظام جمهوری اسلامی را در ایران مستقر کردند. در این نوشتار عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مرور می کنیم تا با حفظ آنها از انقلابمان حفاظت کنیم و مردم مسلمان کشورهای اسلامی که اخیراً قیامهای ضد استبدادی خود را آغاز کرده اند نیز با توجه به این عوامل بتوانند با عزم مصمم تری به نهضتهای خود پایبند باشند و از آن با تمام وجود حراست کنند.

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران

پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی و تبیین هر چه بیشتر آن، از موضوعات مهم و ضروری در عصر حاضر است؛ از این رو، این مقاله در صدد است مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را، از ابتدا تاکنون، تبیین نماید. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این پرسش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. مهم ترین یافتۀ این تحقیق این است که، برخلاف تبلیغات دشمنان نظام اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، با وجود موانع و امکانات محدود، دستاوردهای چشم گیر و شگرفی را در عرصه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، فناوری، نظامی و امنیتی به دست آورده و جایگاه رفیعی را در منطقه و جهان کسب کرده است.

التقاط و تحجر، دو آفت انقلاب اسلامی

آزادی یکی از اهداف و آرمانهای امت مسلمان ایران در دوران مبارزات خود با استبداد به شمار می رفت و یکی از ارکان سه گانه شعار معروف «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» بود؛

بهارانِ هنر

بهار و چهلمین بهار آزادی و استقلال از راه فرا می رسد. بهاری که پیش از آمدنش دلهای مجاهدان عالم اسلام و ملت قهرمان و کوشای ما لبریز و شاداب از جنبش خرّمیِ بهمن خونین گردیده است

شعر 22 بهمن

در آسمان جان ما، خورشید گل کرد پیش از دعا ،وقت سحر ،خورشید گل کرد

نگاهی به شعر انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ماه 1357) شعر معاصر ایران، حال و هوای دیگری یافت؛ شعر این دوره که هنوز هم نمی توان به درستی درباره ویژگی ها و موفقیّت های آن سخن گفت، بسیار پر حجم، و تحوّل و نوآوری در آن فراوان است.

انقلابی سرشار از عنایت های رحمانی

در آموزه هایسلام از پایبندی ایرانیان به مکتب اسلام ناب و تلاششان در این زمینه ها سخن به میان آمده است امید است که این اتلاش ها در سایه ی حکومت اسلامی مقتدر و پویا ادامه داشته باشد.

شعر تاریخ سرخ هفده شهریور

آن روز، روز جمعه خونین بود... روزی که شهر یکسره آتش شد

دلیل محبوبیت امام چیست؟

بعد از سال‌ ها که از رحلت امام خمینی می‌ گذرد، همچنان او محبوب دل‌ها و میزان انقلاب است. امام این محبوبیت را از کجا آورده بود؟

نهضت حسینی و انقلاب خمینی*

گفته می شود که حرکت انقلابی مردم مسلمان ایران در سرنگونی رژیم سلطنتی و استقرار نظام جمهوری اسلامی متأثر از قیام امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا است نقش نهضت سیدالشهدا(ع) در پیدایی و پایایی نهضت اسلامی ایران چیست؟

علل پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی

انقلاب ایران، در نوع خود، و نیز در مقایسه با دیگر انقلابهای جهان، از لحاظ تکوین، حرکت، روند و نتیجه آن دارای ویژگیهای کم نظیری بود.وجه مشترک پیدایش همه انقلابها، کم و بیش یکسان است.همگی ریشه طبقاتی و اجتماعی دارند، هنگامی که ظلم و فساد و بی کفایتی نظام حاکم تحمل ناپذیر شد، توده ها به حرکت در می آیند، طغیان می کنند، نمایندگان سنتی خود را کنار می زنند و موانعی را که بر سر راهشان قرار دارد، درهم می کوبند تا رژیم حاکم را بر اندازند و به جای آن نظام جدیدی که امیال و خواستهای آنها را تامین کند، بر پا سازند.

انقلاب اسلامی؛ انقلابی معنوی

تحقق انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم به حساب می آید که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد بود،بگونه ای که موجبات شگفتی همگان را برانگیخت و توجه جهانیان را به سوی خود جلب نمود.

انقلاب اسلامي چيست؟

جهان غرب نسبتا به احتمال انقلاب اسلامي بيمناك بوده است، انقلابي كه به نظر نقطه اوج جنبش احياگري اسلامي در نظر گرفته شده است؛ جنبشي كه در نهايت به دنبال تشكيل دولت اسلامي است. با اين همه نقشي كه انقلاب در پي ايفاي آن در جنبش احياگري اسلامي است به شفافيت مثال انقلاب ايران يا واكنش هاي روشنفكرانه به احياگري جنبش اسلامي نيست.

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

برپایی حکومت بر مبنای اسلام به عنوان دینی کامل و تأمین کنندۀ تمام نیازهای مادی و معنوی بشر یک ضرورت است. مردم ایران با آگاهی به این نکته و با رهبری حکیمانۀ امام خمینی(ره) یکپارچه قیام نموده و بعد از ساقط کردن حکومت دیکتاتوری و وابستۀ رژیم پهلوی، نظام جمهوری اسلامی را در ایران مستقر کردند. در این نوشتار عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مرور می کنیم تا با حفظ آنها از انقلابمان حفاظت کنیم و مردم مسلمان کشورهای اسلامی که اخیراً قیامهای ضد استبدادی خود را آغاز کرده اند نیز با توجه به این عوامل بتوانند با عزم مصمم تری به نهضتهای خود پایبند باشند و از آن با تمام وجود حراست کنند.

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران

پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی و تبیین هر چه بیشتر آن، از موضوعات مهم و ضروری در عصر حاضر است؛ از این رو، این مقاله در صدد است مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را، از ابتدا تاکنون، تبیین نماید. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این پرسش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. مهم ترین یافتۀ این تحقیق این است که، برخلاف تبلیغات دشمنان نظام اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، با وجود موانع و امکانات محدود، دستاوردهای چشم گیر و شگرفی را در عرصه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، فناوری، نظامی و امنیتی به دست آورده و جایگاه رفیعی را در منطقه و جهان کسب کرده است.

التقاط و تحجر، دو آفت انقلاب اسلامی

آزادی یکی از اهداف و آرمانهای امت مسلمان ایران در دوران مبارزات خود با استبداد به شمار می رفت و یکی از ارکان سه گانه شعار معروف «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» بود؛

بهارانِ هنر

بهار و چهلمین بهار آزادی و استقلال از راه فرا می رسد. بهاری که پیش از آمدنش دلهای مجاهدان عالم اسلام و ملت قهرمان و کوشای ما لبریز و شاداب از جنبش خرّمیِ بهمن خونین گردیده است

انقلاب اسلامی ایران در آینه شعارها

وجود چندین هزار شعار در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، ذهن را درگیر این مسئله می‌کند که آیا این شعارها خاستگاهی منطقی و برخواسته از آرمان‌های مردم داشته و یا صرفاً تخلیه هیجان‌های انقلابی بوده است؟

علاجی برای یک بیماری از امام عسکری (علیه السلام)

اَلسَّلامُ عَلیْکَ یا وَلیَّ النِّعَم؛ السلام علیکَ یا هادیَ الْاُمَمْ؛ السلام عَلیک یا سَفینَةُ الْحِلْم؛ السلام علیک یا اَبَا الاِمامِ الْمُنْتَظَر"

عروج بندگی

خدایا! راه نشانمان بده.... الهی! ای که ما را خوانده ای راه نشانمان بده... خدایا! این روزها روزهایی است که به شدّت طوفان زده شده ایم... الهی! روی پـــــرده کعــبه ات این آیه حک شده اســت: نَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــیمُ؛‌ به بندگانم خبر ده، منم آمرزنده مهربان...(حجر / 49) و هنــــوز و تا همیشــه به همین آیــه دلخــوشیــــم: بندگانم را آگاه کن که من بخشنده ی مهــــربانم! الهی! با دیدگانی گریان اما پاک تر از دیروز از تو طلب مغفرت می کنم. الهی! با دیدگانی گریان اما پاک تر از دیروز از تو طلب مغفرت می کنیم. خداوندا! به ما بینشی عمیق عطا کن که وقتی قدم در محراب بندگی ات می

راهکار های از پلیدی

دانه اگر تکیه بر خاکستر کند هرگز سبز نخواهد شد بلکه باید تکیه بر خاک کند، همان خاکی که هر چه دارد از اوست. ما هم مثل دانه ایم و هر چیز جز خداوند شبیه خاکستر است که هرگز بذر وجود ما را سبز نخواهد کرد.

دو مشعل پر نور برای پیاده روی اربعین

آرزوی پیوستن به کاروان حسینی در پیاده روی اربعین در قلب هر عاشق اهلبیتی تقویت می نماید، ولی برای پیوستن به این دریای خروشان و کاروان حسینی همراه داشتن دو فانوس ضروری است، که در این متن به معرفی این دو فانوس خواهیم پرداخت.

راههایی برای بهتر سپری کردن یک روز شلوغ

گذران زمان به شیوه ی سیاه و سفید در کنار هم و در حالت تعادل کمک می کند احساس خوبِ موفق بودن و آرامش را تجربه کنیم. به این ترتیب کمتر پیش می آید که یک هفته بگذرد و گاهی یک فصل و شما اعتراف کنید که اصلا نفهمیدم زمان چطور گذشت!

چهار راه حل طلایی برای موفقیت در جهان مدرن

هرچه می توانید، درون خودتان را قوی کنید. معنای این استحکامِ ساختِ داخلیِ کشور که بنده مکرّر می گویم، این است، از لحاظ علمی خودتان را قوی کنید، از لحاظ فنّاوری خودتان را قوی کنید، از لحاظ تولید داخلی قوی کنید، از لحاظ نفوذ در بازارهای خارجی خودتان را قوی کنید، از لحاظ کشف ظرفیّت های فراوانی که در این کشور هست و هنوز استفاده نشده است، خودتان را قوی کنید و این ظرفیّت ها را به کار بگیرید.

راه سبز

روزی جمعی از شیعیان و طرفداران امام محمدباقر علیه السّلام خدمت آن حضرت حاضر شدند، امام علیه السلام به نصیحت و اندرزشان پرداخته و آنان را از گناهان برحذر می داشت،

نگاهی به شعر انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ماه 1357) شعر معاصر ایران، حال و هوای دیگری یافت؛ شعر این دوره که هنوز هم نمی توان به درستی درباره ویژگی ها و موفقیّت های آن سخن گفت، بسیار پر حجم، و تحوّل و نوآوری در آن فراوان است.

12فروردین روز جمهوری اسلامی

نهال انقلاب اسلامی که با نثار خون بهترین فرزندان ایران رشد کرده بود، سرانجام در 22 بهمن 1357 به بار نشست و با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه مهم ترین همه پرسی تاریخ ایران زمین، جهت تعیین نوع حکومت، فراهم شد.

انقلاب اسلامی؛ انقلابی معنوی

تحقق انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم به حساب می آید که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد بود،بگونه ای که موجبات شگفتی همگان را برانگیخت و توجه جهانیان را به سوی خود جلب نمود.

جمهوری اسلامی و شرایط برقراری عدالت

در مکاتب توحیدی آرمانها و ارزشهای انسانی فلسفه وجودی حکومت است و اگر حکومت ارزشهای متعالی، مثل «عدالت اجتماعی»، را دنبال نکند، دلیلی بر تداوم آن وجود ندارد.

انقلاب اسلامي چيست؟

جهان غرب نسبتا به احتمال انقلاب اسلامي بيمناك بوده است، انقلابي كه به نظر نقطه اوج جنبش احياگري اسلامي در نظر گرفته شده است؛ جنبشي كه در نهايت به دنبال تشكيل دولت اسلامي است. با اين همه نقشي كه انقلاب در پي ايفاي آن در جنبش احياگري اسلامي است به شفافيت مثال انقلاب ايران يا واكنش هاي روشنفكرانه به احياگري جنبش اسلامي نيست.

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

برپایی حکومت بر مبنای اسلام به عنوان دینی کامل و تأمین کنندۀ تمام نیازهای مادی و معنوی بشر یک ضرورت است. مردم ایران با آگاهی به این نکته و با رهبری حکیمانۀ امام خمینی(ره) یکپارچه قیام نموده و بعد از ساقط کردن حکومت دیکتاتوری و وابستۀ رژیم پهلوی، نظام جمهوری اسلامی را در ایران مستقر کردند. در این نوشتار عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مرور می کنیم تا با حفظ آنها از انقلابمان حفاظت کنیم و مردم مسلمان کشورهای اسلامی که اخیراً قیامهای ضد استبدادی خود را آغاز کرده اند نیز با توجه به این عوامل بتوانند با عزم مصمم تری به نهضتهای خود پایبند باشند و از آن با تمام وجود حراست کنند.

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران

پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی و تبیین هر چه بیشتر آن، از موضوعات مهم و ضروری در عصر حاضر است؛ از این رو، این مقاله در صدد است مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را، از ابتدا تاکنون، تبیین نماید. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این پرسش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. مهم ترین یافتۀ این تحقیق این است که، برخلاف تبلیغات دشمنان نظام اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، با وجود موانع و امکانات محدود، دستاوردهای چشم گیر و شگرفی را در عرصه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، فناوری، نظامی و امنیتی به دست آورده و جایگاه رفیعی را در منطقه و جهان کسب کرده است.

التقاط و تحجر، دو آفت انقلاب اسلامی

آزادی یکی از اهداف و آرمانهای امت مسلمان ایران در دوران مبارزات خود با استبداد به شمار می رفت و یکی از ارکان سه گانه شعار معروف «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» بود؛

بهارانِ هنر

بهار و چهلمین بهار آزادی و استقلال از راه فرا می رسد. بهاری که پیش از آمدنش دلهای مجاهدان عالم اسلام و ملت قهرمان و کوشای ما لبریز و شاداب از جنبش خرّمیِ بهمن خونین گردیده است

انقلاب اسلامی ایران در آینه شعارها

وجود چندین هزار شعار در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، ذهن را درگیر این مسئله می‌کند که آیا این شعارها خاستگاهی منطقی و برخواسته از آرمان‌های مردم داشته و یا صرفاً تخلیه هیجان‌های انقلابی بوده است؟

آری روز جمهوری اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، خواست ملت در فروپاشی سلطنت استبدادی تحقق یافت. دولت موقت اسلامی، به فرمان امام خمینی رحمه الله مسئله رجوع به آرای عمومی ملت، درباره تغییر نظام سیاسی کشور را پی گیری کرد تا حکومت اسلامی که یکی از شعارها و خواسته های ملت در دوران مبارزه به رژیم پهلوی بود، شکل گیرد. بر این اساس، کمتر از بیست روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رسما اعلام شد که رفراندوم تعیین نظام سیاسی کشور روز دهم فروردین 1358 برگزار خواهد شد. در این همه پرسی، پاسخ ملت موافقت یا مخالفت با «جمهوری اسلامی» بود؛ پاسخی که به حاکمیت اسلامی بر ایران انجامید.

یادی از قیام 29 بهمن تبریز

سال 1356 سال شتاب حرکت اسلامی مردم ایران بود، روی کار آمدن کارتر و فشار دمکرات ها برای ایجاد رفرم هایی در فضای سیاسی ایران تأثیرات خود را در نیمه دوم سال پنجاه و شش نشان داد.