مطالب مربوط به برچسپ

شریفترین

شریف ترین مؤمنان

0 نظر / 3/16/1397 12:00:00 AM

شخصی از امام صادق(ع) پرسید: آیا ما برای خطاب قرار دادن حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه)، باید ایشان را به نام امیرالمؤمنین بخوانیم؟ حضرت فرمودند: