مطالب مربوط به برچسپ

رقص

رقص در برابر مرگ!

0 نظر / 3/31/1397 12:00:00 AM

شب را در بیمارستان صحرایی امام حسن(ع) که انگار در پناه کوهی ساخته شده، می مانیم. جای عجیبی است؛ انگار هنوز آنجا جنگ است و خیلی چیزها سادگی شان را از دست نداده اند.