مطالب مربوط به برچسپ

احترام

مهم‌ترین مصادیق احترام به دیگران

0 نظر / 5/16/1397 12:00:00 AM

اگر علاقه داریم برخورد محبت‌‏آمیز و مناسبی با ما صورت گیرد و شاهد رفتار ناپسند و زشت نسبت به خویش نباشیم، باید به دیگران احترام گذاشته و از بی‌حرمتی به آنان اجتناب نماییم؛ خصلتی که عقل و نقل بر آن تأکید نموده است