مطالب مربوط به برچسپ

نا

آرزوهای نابجا

0 نظر / 6/25/1398 12:00:00 AM

از جمله چیزهایی که انسان را به سقوط می کشاند؛ آمال و آرزوی بیجاست. این امر به اندازه ای مهم است که نبوت و ولایت هر دو از آن ترسیده اند.