مطالب مربوط به برچسپ

سفید

سفیدپوشان بردبار

0 نظر / 6/2/1398 12:00:00 AM

اول شهریورماه هر سال، به مناسبت بزرگداشت ابن سینا، حکیم و پزشک سرآمد روزگاران، روز پزشک نامگذاری شده است؛