مطالب مربوط به برچسپ

ناز

چه خوش بود که برآید به یک کرشمه دو کار

0 نظر / 3/27/1398 12:00:00 AM

آیة الله محمدتقی بافقی از عالمانی است که در کنار حضرت آیة الله حائری در تأسیس حوزه علمیه، نقشی محوری را ایفا کرد.