مطالب مربوط به برچسپ

کلید

هفت کلید طلایی موفقیت در نهج البلاغه

0 نظر / 3/16/1397 12:00:00 AM

زندگی چند بعدی، مسئولیت های چندگانه، درس و تأمین معاش و مدیریت امور خانه و تعهدات اجتماعی... کلافه اش کرده بودند.


کلید حفظ کرامت انسان چیست

0 نظر / 12/11/1396 12:00:00 AM

اگر کسی عاقل است، رازش را به کسی نمی گوید؛ چون قاعدتا وقتی که انسان رازش را می گوید، اطمینان می کند که طرف مقابل آن را فاش نکند؛ اگر ما توقع داریم که یک کسی راز ما را نگه دارد، چرا خودمان آن را نگه نمی داریم؟