دوباره بوی هیزم بوی آتش

برچسپ ها: شمشیر ، غلاف ، هیزم

Print Friendly and PDF

مشامم پر ز بوی فاطمیه

غلاف و میخ و خون و تازیانه

خروشد از سبوی فاطمیه

سؤالی بی جواب از کوچه دارم

چرا نیلی است روی فاطمیه

میان کوچه ها بی آبرو شد

تمام آبروی فاطمیه

تمام شعله های خشم تاریخ

هجوم آورده سوی فاطمیه

غم تنهایی مولی نشسته

چو بغضی در گلوی فاطمیه

اشتراک گذاری


مطالب مرتبط