مطالب مربوط به برچسپ

هفت

هفت کلید طلایی موفقیت در نهج البلاغه

0 نظر / 3/16/1397 12:00:00 AM

زندگی چند بعدی، مسئولیت های چندگانه، درس و تأمین معاش و مدیریت امور خانه و تعهدات اجتماعی... کلافه اش کرده بودند.


شهید بهشتی، اسطوره ایثار و مقاومت

0 نظر / 4/6/1395 12:00:00 AM

در هر عصر و نسلی، پرتو مشعشع ستارگانی از تبار خورشیدیان، هدایتگر گمرهانی می شود و قلم شیوا و زبان مرهم گونه شان، غبار جهل و غفلت را از چهره آنان می زداید