مطالب مربوط به برچسپ

جوانان

جوانان را در یابید!

0 نظر / 4/18/1397 12:00:00 AM

جوانی بهار عمر و جوان بهترین و مفیدترین قشر جامعه است.جوانان قشر متحرک، فعال و پرشور و نشاط جامعه را تشکیل می دهند.


الا ای آهوی وحشی

0 نظر / 8/3/1393 12:00:00 AM

الا ای آهوی وحشی در دلم بود که آدم شوم ابر خاكستری رنگ ... نادیده عاشقت شده‌ام مثل كودكان حسنك و مهمان های ناخوانده سفر تكوین ها


جمله ها و نكته ها

0 نظر / 8/3/1393 12:00:00 AM

طوفان یعنی امتحان كردن ریشه درخت. وقایع و حوادث تلخ در انتظار ما ننشسته اند، بلكه دائما با ما سر جنگ دارند و در حال ستیزند. رمز موفقیت حریص بودن برای رسیدن به هدف است. سختی های زندگی فقط برای یك دسته است؛ كسانی كه خدا دوست دارد بهتر و موفق تر شوند.