مطالب مربوط به برچسپ

عسگری

پرتوی از خورشید سامرّا

0 نظر / 8/25/1397 12:00:00 AM

گاهی آدمی با دیدن یک حقیقت، آن چنان شیفته و شیدا می شود که ناگزیر از راه و رسم و باورهای قبلی خویش دست می کشد و به آن حقیقتی که قلبش را تسخیر کرده، دل و جان می سپارد.


دورنمایی از عصر امام عسکری(ع)

0 نظر / 8/25/1397 12:00:00 AM

یکی از راههای پی بردن به شخصیت واقعی انسانها، آگاهی از زمان آنهاست.