مطالب مربوط به برچسپ

چند

چند دلیل کوچک برای خوشبختی

0 نظر / 7/25/1396 12:00:00 AM

اگر میخواهید احساس خوشبختی کنید، نیازی نیست هفت کفش آهنی بردارید و بروید تا پشت کوه قاف آنرا پیدا کنید ، برای داشتن این حس یک فرمول ثابت وجود دارد.


چند نکته برای انتقاد پذیری

0 نظر / 8/8/1395 12:00:00 AM

وقتی از شما انتقاد می کنند بلافاصله از کوره در نروید، شاید این انتقادات به این دلیل باشند که شما پیشرفت کنید. اگر شما در برابر انتقادهای وارده نمی توانید آرامش خود را حفظ کنید شاید به این دلیل باشد که می ترسید چیزی را از دست بدهید. چه چیزی؟ آیا واقعا ترس شما بجاست؟