مطالب مربوط به برچسپ

می کند

دعایی که سرنوشت را تغییر خواهد داد

0 نظر / 3/4/1398 12:00:00 AM

می¬دانم بسیار شنیده ای که قدر را باید قدر دانست، قدر آدمی را قدر می¬سازد، قدر است که قدرشناسمان می کند و در قدر، توان تغییر تقدیر است.