مطالب مربوط به برچسپ

اما

امام خمینی ثابت و استوار از آغاز تا پایان روز قدس، روز اسلام

0 نظر / 3/11/1398 12:00:00 AM

همه باید بدانند که هدف دولتهای بزرگ از ایجاد اسرائیل، تنها با اشغال فلسطین پایان نمی پذیرد، آنها در این نقشه اند که ـ پناه بر خدا ـ تمامی کشورهای عربی را به همان سرنوشت دچار کنند.