مطالب مربوط به برچسپ

خئیجه

با خدیجه(س) اولین زن مسلمان صدر اسلام

0 نظر / 2/28/1398 12:00:00 AM

درها را به رویش بسته بودند؛ هیچ یک از زن های قریش نخواسته بودند حتی حرف هایش را بشنوند.