مطالب مربوط به برچسپ

الهه

علم فاطمه علیهاالسلام

0 نظر / 11/20/1397 12:00:00 AM

ناطقه ی مرا مگر روح قدس مدد کندتا که ثنای حضرت سیّده نساء کند نفخه قدس بوی او، جذبه انس خوی اومنطق او خبر ز «لا ینطق عن هوی» کند «مفتقرا» متاب رو از در او به هیچ سوزان که مس وجود را فضه او طلا کند