مطالب مربوط به برچسپ

سرور

سرور سامرا

0 نظر / 9/30/1397 12:00:00 AM

1- موضوع «دعای تعجیل فرج »بخشی از فرهنگ و مکتب مهدویت بوده و از اهمیت و ارزش فوق العاده ای برخوردار است; امامتاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.